" آلبوم عكسهاي آرامگاه صفا (ظهيرالدوله)، 18 فرودرين ماه 1384 هجري شمسي "

 

Back to My Home Page                                  مشاهده خاطره يك روز در آرامگاه صفا

(توضيح: تعداد، كيفيت و سايز عكسها در تاريخ خردادماه 1390 افزايش يافت)

نماي ورودي كوچه ظهيرالدوله

درب ورودي آرامگاه صفا

ايرج ميرزا

ايرج ميرزا

حسين ياحقي

حسين مسرور

ضياء همايون

سرهنگ حسنعلي معيري

رهي معيري

رشيد ياسمي
داريوش و بدرالسادات رفيعي مرتضي محجوبي نماي قبرها از انتهاي آرامگاه

استاد روح‌الله خالقي

دوستداران فروغ فرخزاد
دوستداران فروغ فرخزاد منظره از زاويه آرامگاه فروغ ملك‌الشعراي بهار محمد صبا حسن نقيب لاهوتي

تيمسار فضائل تدين

حسين و مليحه صبا فروغ فرخزاد

خانواده صادق

دكتر محمد حسين لقمان
ايرج ميرزا نمايي از منظره آرامگاه عبدا... و حسن شكور نماي خانه پيرزن ظهيرالدوله نمايي از منظره آرامگاه

 

Back to Home Page

اینجا می تونین نظر بدین

♠ β·Code! ™ ♠